Kryeministri shkeli ligjin e arkivave duke shkatërruar arkivat vendorë » VENDIM


Shkruani nje pergjigje