Drejtësia në “reforme”(karantinë)me Nenin nr.449 te Vettingut » GISHTAT-DREJTESIA


Shkruani nje pergjigje